טרנוב: קיומה וחורבנה של עיר יהודית/ טארנע: קיום און חורבן פון א יידישער שטאט

Author: 
חומט, אברהם (ע')
Publication title: 
טרנוב: קיומה וחורבנה של עיר יהודית/ טארנע: קיום און חורבן פון א יידישער שטאט
Publisher: 
איגודים של יוצאי טרנוב
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1954
Publication Language: 
Remarks: 

For a review - see the comment in Hebrew.
The second volume appeared in 1968.

Community: 

א רומבלאט ציוניסטישע געשיכטע אין פוילן (צום 50-יאריקן יובל פון דער ציוניסטישער באוועגונג אין טארנאוו)

Author: 
שיפר, יצחק
Publication title: 
א רומבלאט ציוניסטישע געשיכטע אין פוילן (צום 50-יאריקן יובל פון דער ציוניסטישער באוועגונג אין טארנאוו)
Source published in: 
היינט (ורשה), 1934, גיליון 130, 10.6.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1934
Publication Language: 
Remarks: 

[Zionist history]… [in Poland (The Jubilee anniversary of the Zionist movement in Tarnów)]

Community: 

דאס פנים פון דער פראווינץ: V. טארנע (טארנאוו)

Author: 
מ. ר.
Publication title: 
דאס פנים פון דער פראווינץ: V. טארנע (טארנאוו)
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, 1, חוברת 53 (8.5.1925), 6.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1925
Publication Language: 
Remarks: 

[Faces of the periphery: 5. Tarnów]

Community: 

ספר טלוסטה/ ספר טלוסטע/ Sefer Tluste

Author: 
לינדנברג, גבריאל (ע')
Publication title: 
ספר טלוסטה/ ספר טלוסטע/ Sefer Tluste
Publisher: 
אירגון יוצאי טלוסטה והסביבה בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1965
Publication Language: 
Community: 

טלומץ' – טאלמיטש – Tlumacz: ספר עדות וזכרון

Author: 
בלונד, שלמה ואח' (ע')
Publication title: 
טלומץ' – טאלמיטש – Tlumacz: ספר עדות וזכרון
Publisher: 
יוצאי טלומץ' בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

The book includes parts in Hebrew (1-256) and in Yiddish (257-483), as well as a part in
English titled: Memorial Book of Tlumacz: The Life and Destruction of a Jewish Community

Community: 

טיסמעניץ, א מצבה אויף די חורבות פון א פארניכטעטער יידישער קהילה

Author: 
בלונד, שלמה (ע')
Publication title: 
טיסמעניץ, א מצבה אויף די חורבות פון א פארניכטעטער יידישער קהילה
Publisher: 
המנורה
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1974
Publication Language: 
Remarks: 

Includes extensive references to Julius Barasch (part B, 130-131), Simhah Pinsker (part C, 131), Hirsch Mendel Pineles (part D, 131-132), Hillel Kahana (part E, 132), Karpel Pineles (part F, 132-133) and others.

Community: 

ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא

Author: 
יעקובוביץ, דוד (ע')
Publication title: 
ספר זכרון לקהילות ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ, סוכא
Publisher: 
ארגון עולי ודוביצה, אנדריכוב, קלווריה, מישלניץ וסוכא בישראל, הוצאת מסדה
Publishing place: 
גבעתיים - רמת-גן
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the section in English: Sefer Zikaron Kehilot Wadowice, Andrychow, Kalwaria,
Myslenice, Sucha), as well as parts on the following communities: Wadowice (13-248),
Andrychow (249-323), Kalwaria (325-378), Myslenice, (379-425) and Sucha (427-445).

טורקה: ספר זכרון

Author: 
זיגלמן, יצחק (ע')
Publication title: 
טורקה: ספר זכרון
Publisher: 
ארגון יוצאי טורקה
Publishing place: 
חיפה
Date: 
1966
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts on villages in the area (175-218, 313-356) – detailed in the comment in Hebrew.

Community: 

ספר חורוסטקוב

Author: 
שטוקפיש, דוד (ע')
Publication title: 
ספר חורוסטקוב
Publisher: 
ארגון יוצאי חורוסטקוב בישראל
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1968
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (9-249) and in Yiddish (251-385)

Community: 

קהילת רישא: ספר זכרון

Author: 
יערי-ולד, משה (ע')
Publication title: 
קהילת רישא: ספר זכרון
Publisher: 
ארגוני בני רישא בישראל ובארצות הברית
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1967
Publication Language: 
Remarks: 

Includes parts in Hebrew (3-374) and in Yiddish (375-544), as well as a section in English,
titled: Rzeszów Jews Memorial Book

Community: