חסידות (וועגן מנשה אונגערס 'די חסידישע וועלט')' (1956)

Author: 
שטיינווקס, פנחס
Publication title: 
חסידות (וועגן מנשה אונגערס 'די חסידישע וועלט')' (1956)
Source published in: 
שטיינווקס, פנחס, סילועטן פון א דור, 209—212.
Publisher: 
דער שורש
Publishing place: 
ניו-יורק – בואנוס-איירס
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

[Chassidism (on 'The Chassidic World' by Menashe Unger)]
For Hebrew translation - see the comment in Hebrew.

מנשה אונגערס 'חסידות און יום-טוב' (פארלאג 'חסידות', ניו-יארק, 1958, 344 ז"ז)

Author: 
לוקר, שלום
Publication title: 
מנשה אונגערס 'חסידות און יום-טוב' (פארלאג 'חסידות', ניו-יארק, 1958, 344 ז"ז)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 20 (1958), 8 (אוקטובר), 53—54.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1958
Publication Language: 
Remarks: 

['Chassidism and Holiday' by Menashe Unger ('Chassidic' Publishing, New York, 1958, 344 pages]

וועגן חסידות

Author: 
מסטל, יעקב
Publication title: 
וועגן חסידות
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 17 (1955), 3 (מרץ), 50—52
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1955
Publication Language: 
Remarks: 

[Concerning Chassidism]
Includes a chapter on Menashe Unger's 'די חסידישע וועלט' [The Chassidic World] (50-51).

יום-טוב מעשיות פאר יידישע קינדער: 'גוט יום-טוב, קינדער!' פון מנשה אונגער, באצירט פון זוני מאוד, ניו-יארק, 1950, 112 ז"ז

Author: 
כנוקוב, לייוויק
Publication title: 
יום-טוב מעשיות פאר יידישע קינדער: 'גוט יום-טוב, קינדער!' פון מנשה אונגער, באצירט פון זוני מאוד, ניו-יארק, 1950, 112 ז"ז
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 12 (1950), 5 (מאי), 49—51.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1950
Publication Language: 
Remarks: 

[Holiday Stories for Jewish Children: 'Happy Holidays, Children!' by Menashe Unger[...], New York, 1950, 112 pages]

א ווערטפול בוך וועגן דעם לעבן פון חסידים אין פוילן: מנשה אונגער – פשיסכע און קאצק, ארויסגעגעבן דורכן צענטראל פארבאנד פון פוילישע י

Author: 
שטרן, שלום
Publication title: 
א ווערטפול בוך וועגן דעם לעבן פון חסידים אין פוילן: מנשה אונגער – פשיסכע און קאצק, ארויסגעגעבן דורכן צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע. בוענאס איירעס, 1949
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 11 (1949), 6 (יוני), 50—51.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1949
Publication Language: 
Remarks: 

[A valuable book on the life of Chassidim in Poland: Menashe Unger - Pshische and Kotzak [...] Buenos Aires, 1949]

א שאצקאמער פון חסידישע פאלקלאר ('חסידות און לעבן', פון מנשה אונגער. 222 ז"ז. ניו-יארק, 1946)

Author: 
גורדין, אבא
Publication title: 
א שאצקאמער פון חסידישע פאלקלאר ('חסידות און לעבן', פון מנשה אונגער. 222 ז"ז. ניו-יארק, 1946)
Source published in: 
יידישע קולטור, שנה 8 (1946), 8 (אוגוסט), 46—50.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1946
Publication Language: 
Remarks: 

[A Treasury of Chassidic Folklore ('Chassidism and Life' by Menashe Unger, 222 pages. New York, 1946)]

מנשה אונגער [מנשה אונגר]

Publication title: 
מנשה אונגער [מנשה אונגר]
Source published in: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 11, כרך 10, חוברת 15 (518), 13.4.1934, 231.
Publishing place: 
ורשה
Date: 
1934
Publication Language: 

ביים לעצטע וועג'

Author: 
עק, נתן
Publication title: 
ביים לעצטע וועג'
Source published in: 
די צוקונפט, 83 (1977), 408—410.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1977
Publication Language: 
Remarks: 

[The Last Way]
On Rachel Auerbach's book, ביים לעצטע וועג.

קולטור-נייס

Author: 
עקביהו, יצחק
Publication title: 
קולטור-נייס
Source published in: 
די גאלדענע קייט, 90 (1976), 253—254
Publishing place: 
תל-אביב
Date: 
1976
Publication Language: 
Remarks: 

[Culture News]
Including new of the passing of Rachel Auerbach (253-254).

רחל אויערבאך ע"ה

Author: 
אייזנברג, יצחק
Publication title: 
רחל אויערבאך ע"ה
Source published in: 
די צוקונפט, 82 (1976), 9 (ספטמבר), 274—275.
Publishing place: 
ניו-יורק
Date: 
1976
Publication Language: