Alexander Spiegelblatt

Author: 
Leibisch-Laisch, Arie
Title: 
Alexander Spiegelblatt
Published in: 
Cajal, Nicolae, Hary Kuller (coordonare), Contribuţia evreilor din România la cultura şi civilizaţie, 787-788
Publisher: 
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România - Editura Hasefer
Publishing place: 
Bucureşti
Date: 
2004
Publication Language: 

Eliezer Steinbarg: fabulist şi cuget rafinat al spiritualităţii evreieşti, traducere din idiş realizată de către autor sub ingriji

Author: 
Lemster, Moisei
Title: 
Eliezer Steinbarg: fabulist şi cuget rafinat al spiritualităţii evreieşti, traducere din idiş realizată de către autor sub ingrijirea scriitorului Boris Druţă
Publisher: 
Cavaioli
Publishing place: 
Chişinau
Date: 
2015
Publication Language: 

גורה הומורה - עיירה בדרום בוקובינה: קורותיה של קהילה יהודית

Author: 
ישורון (יורגראו), שרגא
Title: 
גורה הומורה - עיירה בדרום בוקובינה: קורותיה של קהילה יהודית
Publisher: 
העמותה להנצחת קהילת גורה הומורה והסביבה
Publishing place: 
ישראל
Date: 
1992
Publication Language: 
Remarks: 

Includes the foreign section: Gura Humora

Community: 

Memoriile lui Moses Rosenkranz

Author: 
Totok, William
Title: 
Memoriile lui Moses Rosenkranz
Published in: 
Observator Cultural, 70 (26.6.2001)
Publishing place: 
Bucharest
Date: 
2001
Publication Language: 

Matityahu Simcha Rabener şi revista 'Zimrath Haaretz': o pagină din istoria mişcării de 'Haskala' din România

Author: 
Herşcovici, Lucian-Zeev
Title: 
Matityahu Simcha Rabener şi revista 'Zimrath Haaretz': o pagină din istoria mişcării de 'Haskala' din România
Published in: 
Ciuciu, Anca, Crăciun, Camelia (Editori), Istorie şi memorie evreiască: Volum omagial dedicat doamnei Dr. Lya Benjamin, 59-70
Publisher: 
Editura Hasefer
Publishing place: 
Bucureşti
Date: 
2011
Publication Language: 

Karl Emil Franzos şi Mihai Eminescu: lecţia unei polemici 'la distanţă' [Karl-Emil Franzos and Mihai Eminescu: the lesson of a "di

Author: 
Corbea-Hoisie, Andrei
Title: 
Karl Emil Franzos şi Mihai Eminescu: lecţia unei polemici 'la distanţă' [Karl-Emil Franzos and Mihai Eminescu: the lesson of a "distant" polemic]
Published in: 
Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, 3 (1998), 191-206
Publishing place: 
Jassy – Tel-Aviv
Date: 
1998
Publication Language: 

Unele aspecte ale iudaismului în gândirea şi acţiunile prim rabinului I.I. Niemirower

Author: 
Sanie, Silviu
Title: 
Unele aspecte ale iudaismului în gândirea şi acţiunile prim rabinului I.I. Niemirower
Published in: 
Delmaire, Danielle, Waldman, Felicia, Herşcovici, Lucian-Zeev (ed.), Romania, Israel, France; Jewish Trails: Volume in Honor of Professor Carol Iancu = România, Israel, Franţa; itinerarii evreieşti, 217-227
Publishing place: 
Bucharest
Date: 
2014
Publication Language: 

Niemirower, Iacob Iţhac, Iudaismul: studii, eseuri, omiletică şi retorică, selectarea textelor, note, glosar şi indici de Lya Benj

Author: 
Herşcovici, Lucian Zeev
Title: 
Niemirower, Iacob Iţhac, Iudaismul: studii, eseuri, omiletică şi retorică, selectarea textelor, note, glosar şi indici de Lya Benjamin şi Mihaela Rotaru
Publisher: 
Hasefer
Publishing place: 
Bucureşti
Date: 
2005
Publication Language: 

ס' היובל [...] לכבוד ד"ר י"י נימירובר (יעקב יצחק ב"ר נחום הכהן) לעת מלאת לו ששים שנה (=סיני, ספר השנה של החברה לחכמת ישראל ברומנ

Title: 
ס' היובל [...] לכבוד ד"ר י"י נימירובר (יעקב יצחק ב"ר נחום הכהן) לעת מלאת לו ששים שנה (=סיני, ספר השנה של החברה לחכמת ישראל ברומניה, ד-ה)
Publishing place: 
בוקרשט
Date: 
1933
Publication Language: 
Remarks: 

Includes:
.חוברת א: קובץ מאמרים על תולדות חתן היובל, אישיותו, ופעולותיו, תרצ"ב. ‬
חלק ב: קובץ מחקרים במדעי היהדות, תרצ"ג. ‬

Curcubeu peste ţară =‎ Regenbogen überm Land; Alfred Margul Sperber

Author: 
Diaconu, Mircea A., (ed.), Lianu, Teofil (traducător)
Title: 
Curcubeu peste ţară =‎ Regenbogen überm Land; Alfred Margul Sperber
Publisher: 
Editura Timpul
Publishing place: 
Iaşi
Date: 
2007
Publication Language: