Podania stowarzyszenia /"Tarbut" /w Tarnopolu d...

CAHJP Code: 
HM2/9249.1
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tarnopoliu
Original name: 

Podania stowarzyszenia "Tarbut" w Tarnopolu dot. udzielenia zezwoleń na urządzenie zbiórki ulicznej na cele kulturalne.

Date of item:

from: 
1925
  -  
to: 
1927
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.3, оп.1, д.41
Site collections: 

Zezwolenia wydane stowarzyszeniu /"Hachnasat Ka...

CAHJP Code: 
HM2/9248.5
Collection name: 
Starostwo Powiatowe w Tarnopoliu
Original name: 

Zezwolenia wydane stowarzyszeniu "Hachnasat Kala" w Tarnopolu na zbiórki uliczne na cele wyposażenia ubogich dziewcząt żydowskich.

Date of item:

from: 
1927
  -  
to: 
1927
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.3, оп.1, д.47
Site collections: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek ...

CAHJP Code: 
CD/314.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek dla ludności  żydowskiej "Gemiłus Chesed" w m. Złoczów dot. rejestracji i działalności; statut, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1929
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.297
Site collections: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek ...

CAHJP Code: 
CD/314.09
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek dla ludności  żydowskiej "Gemiłus Chesed" w mieście Biały Kamień  dot. rejestracji i działalności; statut, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1937
Size: 
57
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.296
Site collections: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek ...

CAHJP Code: 
CD/314.08
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek dla ludności  żydowskiej "Gemiłus Chesed" w mieście Olesko dot. rejestracji i działalności; statut, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
26
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.295

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek ...

CAHJP Code: 
CD/314.07
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja z Kasą Bezprocentowych Pożyczek dla ludności  żydowskiej "Gemiłus Chesed" w Złoczowie dot. rejestracji i działalności; statut, wykazy członkόw zarządu.

Date of item:

from: 
1933
  -  
to: 
1937
Size: 
24
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.294
Site collections: 

Statut des medizinischen Hilfsvereins "Agudas a...

CAHJP Code: 
HM3/1347.34
Collection name: 
Akten der Jüdischen Gemeinde Czernowitz
Original name: 

Statut des medizinischen Hilfsvereins "Agudas achim" der Stadt Suceava [Kopie]

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАЧО, ф.325, оп.1, д. 892
Site collections: 

Materialien über die Organisation einer Spenden...

CAHJP Code: 
HM3/1347.02
Collection name: 
Akten der Jüdischen Gemeinde Czernowitz
Original name: 

Materialien über die Organisation einer Spendensammlung zur Unterstützung jüdischer Flüchtlinge aus Rumänien, die von antijüdischen Pogromen bedroht sind (Spendenaufruf, Danksagung  für die Spende, juristische Schreiben)

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1907
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАЧО, ф.325, оп.1, д. 751
Site collections: 

W sprawie fundacji dobroczynnej imenia Heni Dia...

CAHJP Code: 
HM3/895.06
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji dobroczynnej imenia Heni Diamand na rzecz Gmin Żydowskich w Stanisławowie i Bohorodczanach.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1930
Size: 
157
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.1196
Site collections: 

W sprawie fundacji Chany Goldy Porper na wybudo...

CAHJP Code: 
HM3/895.04
Collection name: 
Prokuratura Generalna Rzeczypospolitej Polski. Oddzial we Lwowie.
Original name: 

W sprawie fundacji Chany Goldy Porper na wybudowanie bożnicy dla mieszkańców Pniowa.

Date of item:

from: 
1912
  -  
to: 
1936
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦДІА, Львів, ф.158, оп.1, д.1087
Site collections: