Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.22
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. zatwierdzenia i zmiany statutu oraz rejestracji i działalności oddziału stowarzyszenia "Jad Charuzim" w Kamionce Strumiłowej.

Statuty i wykazy.

 

Date of item:

from: 
1923
  -  
to: 
1938
Size: 
69
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.306
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.21
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. zatwierdzenia i zmiany statutu oraz rejestracji i działalności oddziału stowarzyszenia "Chesed Weemet" w Busku.

Statuty i wykazy.

 

Date of item:

from: 
1923
  -  
to: 
1936
Size: 
90
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.305
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.19
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. rejestacji i działalności oddziału stowarzyszenia "Ezras Israel" w Złoczowie.

Statut (1918) i wykazy członków zarządu.

 

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1937
Size: 
74
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.303
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.18
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. zatwierdzenia statutu i likwidacji oddziału stowarzyszenia "Ezras Israel" w Białym Kamieniu.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1937
Size: 
32
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.302
Site collections: 

Materiały dot. utworzenia i rejestracji oddział...

CAHJP Code: 
HM2/9258.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. utworzenia i rejestracji oddziału stowarzyszenia dobroczynnego "Gmilath Chesed" w Złoczowie.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1929
  -  
to: 
1929
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.297
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. utworzenia, działalności i likwidacji  oddziału stowarzyszenia dobroczynnego "Gmilath Chesed" w Białym Kamieniu.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1937
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.296
Site collections: 

Materiały dot. utworzenia i rejestracji oddział...

CAHJP Code: 
HM2/9258.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. utworzenia i rejestracji oddziału stowarzyszenia dobroczynnego "Gmilath Chesed" w Olesku.

Statut.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.295
Site collections: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM2/9256.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzenia statutów i działalności oddziałów towarzystw "Hatechija" w Zaleszczykach, Centralnej Organizacji Żydów-Ortodoksów w Polsce "Szlojmej Emunej Isroel" w Pomorzanach, "Degel Jeszurim" w Borszczowie, "Cerej Jehuda" w Czortkowie.

Statuty.

 

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
84
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4373
Site collections: 

Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9255.10
Original name: 

Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot pozwolenia na prowadzenie przez stowarzyszenia Keren Kajemet L'Israel, "Hagalilah" i "Mifdeh Cioni" na terenie woj. tarnopolskiego zbiórek publicznych "dla utrzymania żydowskich pozycji gospodarczych w Erez".

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3346
Site collections: 

Korespondencja Komisariatu Rządu m.Warszawy z Z...

CAHJP Code: 
HM2/9255.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja Komisariatu Rządu m.Warszawy z Zarządem Organizacji Syjonistycznej Żydów Religijno-Ortodoksyjnych "Mizrachi" w Polsce dot. pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Żydów-ortodoksów na terenie woj. Białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, tarnopolskiego i warszawskiego.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2992
Site collections: