Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Urzędem ...

CAHJP Code: 
HM3/1285.17
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Urzędem podatkowym w Borszczowie w sprawie utworzenia fundacji dobroczynnej imenia Naftalego Nussenbauma na rzecz ubogich izraelitów w Jezierzanach.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1895
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1474
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Urzędem ...

CAHJP Code: 
HM3/1285.16
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Urzędem podatkowym w Tarnopolu w sprawie utworzenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Szymona Kleinera, odsetki z której wedle ostatniej woli fundatora przyznaczone dla ubogich izraelitów w Tłustym.

Date of item:

from: 
1903
  -  
to: 
1908
Size: 
57
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1343
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Głównym ...

CAHJP Code: 
HM3/1285.15
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Głównym urzędem podatkowym w Stanisławowie w sprawie utworzeniu i działalności fundacji dobroczynnej imenia Mojżesza Leiba Krona, odsetki z której wedle ostatniej woli fundatora muszę byc skierowane na:  ubogich izraelitów w Stanisławowie;
 "Thalmud Thora";  budownictwo Domu starców i kalek;
 wyposażenie biednych dziewczat żydowskich.

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1907
Size: 
60
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1341
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Głównym ...

CAHJP Code: 
HM3/1285.14
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Głównym urzędem podatkowym w Stanisławowie w sprawie utworzeniu i działalności fundacji dobroczynnej imenia Chaji Kläger, odsetki z której wedle ostatniej woli fundatorki muszę byc rozdzielane corocznie przez jej spadkobierców między ubogich izraelitów w Stanisławowie.

Date of item:

from: 
1895
  -  
to: 
1897
Size: 
27
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1340
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Sądem po...

CAHJP Code: 
HM3/1285.13
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Sądem powiatowym w Sołotwinie w sprawie utworzenia fundacji według ostatniej woli Sałomona Kirschnera, odsetki z której muszę byc rozdawani rocznie przez jego synów wsród ubogich Żydów Sołotwina.

Date of item:

from: 
1886
  -  
to: 
1892
Size: 
70
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1339
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Główną k...

CAHJP Code: 
HM3/1285.12
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Główną kasą krajową we Lwowie w sprawie ustanowienia fundacji dobroczynnej i pobożnej przez zmiarłego w Podgórzu Symchy Kahane na wspieranie bractw: "Talmud Tora", "Asifes zkejnim", "Megadle jesomim" w Krakowie i Podgórze, i rozdzielanie przez Przełożeństwo zboru izraelickiego części środków fundacyjnych między ubogimi Żydami w Podgorzu. Zawierają wiadomości o zabezpeczenie środków fundacyjnych kupnem papierów wartościowych.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1991
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1335
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Sądem ob...

CAHJP Code: 
HM3/1285.11
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Sądem obwodowym w Tarnopolu w sprawie zapisu w testamencie przez zmarłego Izaka Kümmelmanna o rozdzielaniu przez Przełożeństwo zboru izraelickiego odsetki z jego funduszów między ubogimi izraelitami w Grzymałowie.

Date of item:

from: 
1886
  -  
to: 
1892
Size: 
39
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1325
Site collections: 

Korespondencja z Przełożeństwem zboru izraelick...

CAHJP Code: 
HM3/1285.10
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Przełożeństwem zboru izraelickiego w Brodach w sprawie działalności fundacji dobroczynnej imenia zmiarlej w Genewie Róży Katz, częśc sumy której wedle testamentu przyznaczona do zakupna świętych księg dla synagogi w Brodach, a inna częśc na wspieranie tej samej synagogi .

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1897
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1324
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Sądem po...

CAHJP Code: 
HM3/1285.09
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Sądem powiatowym w Czortkowie w sprawie utworzenia i działalności fundacji imenia Abrahama Gettera, przyznaczonej dla  wspierania ubogich Żydów w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1907
Size: 
67
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1145
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, Urzędem p...

CAHJP Code: 
HM3/1285.08
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, Urzędem podatkowym w Rawie Ruskiej i z Sądem powiatowym w Uhnowie w sprawie utworzenia i działalności fundacji dobroczynnej Getzla Aberbacha na rzecz biednych izraelitów w Uhnowie.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1908
Size: 
70
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1143
Site collections: