Korespondencja z Sądem grodzkim w Brodach i z P...

CAHJP Code: 
HM3/1284.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Sądem grodzkim w Brodach i z Prokuratorjum skarbu we Lwowie w sprawie założenia i działalności fundacji Mojżesza Rappaporta na rzecz Szpitalu izraelickiego w Brodach.

Date of item:

from: 
1877
  -  
to: 
1901
Size: 
25
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.328
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Główną k...

CAHJP Code: 
HM3/1286.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Główną kasą krajową we Lwowie w sprawie zapisu przez zmarlego w Niemirowie Fischła Storcha obligacji w wartości 2000 fl. na rzecz założenia fundacji dobroczynnej i pobożnej, odsetki z której w jego rocznice śmierci mają byc rozdzielone: na przeslanie biednym w Palestynie, dla ubogich Żydów w Niemirowie i na zapalenie świec w synagodze i domach modlitwy niemirowskich.

Date of item:

from: 
1894
  -  
to: 
1905
Size: 
82
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1793
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, z Sądem i...

CAHJP Code: 
HM3/1286.06, HM3/1286.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, z Sądem i Urzędem podatkowym w Nadwornej w sprawie zapisu przez Salomona Schmuchera kwoty od sprzedarzy części domu spadkowego na rzecz założenia i działalnosci fundacji imenia Salomona Schmuchera, odsetki z fuduszu której, wedle ostatnej woli fundatora, mają byc co "jorcajt" podzielone wsród ubogich izraelitów w Nadwórnej. Tom I, Tom II.

Date of item:

from: 
1872
  -  
to: 
1901
Size: 
274
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, дд.1791, 1792
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, z Starost...

CAHJP Code: 
HM3/1286.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, z Starostwem i Urzędem podatkowym w Czortkowie w sprawie założenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Leiby Feldmana, odsetki której mają byc podzielone wedle ostatnej woli fundatora coroczne między biednych izraelitów Czortkowa i wsi Białej przez spadkobierców, a po ich smierci przez Kahał żydowski w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1891
  -  
to: 
1893
Size: 
55
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1729
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, z Starost...

CAHJP Code: 
HM3/1286.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu, z Starostwem i Urzędem podatkowym w Bohorodczanach w sprawie wykorzystania funduszów, zapisanych przez Joną Fan na rzecz ubogich Żydów w Sołotwinie, z póżnejszym założeniem przez jego spadkobierców i Przełożeństwem zboru izraelickiego fundacji dobroczynnej imenia Jony Fana.

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1907
Size: 
154
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1721
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Sądem po...

CAHJP Code: 
HM3/1286.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Sądem powiatowym w Grzymałowie w sprawie utworzenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Dawida Fella dla ubogich izraelitów w Kopyczyńcach. Zawierają wiadomości biograficzne o fundatorze.

Date of item:

from: 
1902
  -  
to: 
1905
Size: 
66
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1712
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Urządu p...

CAHJP Code: 
HM3/1286.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Urządu podatkowego w Trembowli w sprawie utworzenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Abrahama Majera Stokmana dla ubogich Gminy wyznaniowej żydowskiej w Budzanowie.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1901
Size: 
45
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1677
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu w sprawie ...

CAHJP Code: 
HM3/1286.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu w sprawie utworzenia i działalności fundacji dobroczynnej zmiarłego w Wiedniu dantysty Adolfa Saksa dla urodzonych w Galicji i: cierpiących na sercową chorobą; dla dzieci biednych ludzi bez różnicy pochodzenia, uczniom oddającym się studium technicznym i rzemieślnikóm nie mającym funduszów na otwarcie rzemiośła.Wedle ostatnej woli fundatora zarząd tej fundacji przechodzi do Przełożeństwa gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie wspólnie z komitetem o 10 osób w równej części Żydów i chrześcjan.

Date of item:

from: 
1880
  -  
to: 
1893
Size: 
44
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1676
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu, Sądem pow...

CAHJP Code: 
HM3/1285.19
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu, Sądem powiatowem, Magistratem i z Przełożeństwem zboru izraelickiego we Lwowie  w sprawie utworzenia fundacji dobroczynnej i pobożnej imenia Mojżesza Leizora Rosenthala dla wspierania: szkoły i miejśca modlitwy "Misznajes"; Wielkiej synagogi miejskiej; Stowarzyszenia "Beschamedrasch", tudziez stowarzyszenia "Assira" we Lwowie.

Date of item:

from: 
1892
  -  
to: 
1902
Size: 
28
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1572
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Rządem k...

CAHJP Code: 
HM3/1285.18
Collection name: 
Galizische Sttathalterei/ Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów. Prezydium
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorią skarbu i Rządem krajowym w Czerniowcach w sprawie utworzenia fundacji dobroczynnej imenia Dawida Pejsacha dla ubogich Żydów w Sniatynie i Berbestie.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1907
Size: 
66
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1529
Site collections: