Korespondencja z Namiesnictwem i Główną kasą kr...

CAHJP Code: 
HM3/1284.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Namiesnictwem i Główną kasą krajową we Lwowie, w sprawie środków finansowych funduszu szpitalnego, przyznaczonych dla działalności Szpitalu izraelickiego i "Domu kalek" w Brodach.

Date of item:

from: 
1876
  -  
to: 
1896
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.965
Site collections: 

Korespondencja z Główną kasą krajową we Lwowie,...

CAHJP Code: 
HM3/1284.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Główną kasą krajową we Lwowie, Starostwem w Rohatynie i Przełożenstwem zboru izraelickiego w sprawie założenia i działalności fundacji pobożnej imenia Róży Ornstein-Brüll na rzecz miejścowej gminy żydowskiej.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1891
Size: 
60
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.964
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją Skarbu i Urzędem ...

CAHJP Code: 
HM3/1284.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją Skarbu i Urzędem podatkowym w Tarnopolu w sprawie spadkowej po zmiarłym Jakobie Aschkenazym, wedle woli ostatnej którego część spadku skierowana na rzecz fundacji dobroczynnej dla ubogich izraelitów w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1906
Size: 
67
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.913

Korespondencja z Sądę obwodowym w Samborze, Pro...

CAHJP Code: 
HM3/1284.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Sądę obwodowym w Samborze, Prokuratorją skarbu i Przełożenstwem zboru izraelickiego w Staremmieście w sprawie założenia i działalności fundacji Fiszla Aberdama, fundusze którego, wedle ostatniej woli fundatora, przyznaczone dla biednych izraelitów.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1897
Size: 
52
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.910
Site collections: 

Korespondencja z Sądę obwodowym w Kołomuji i Pr...

CAHJP Code: 
HM3/1284.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Sądę obwodowym w Kołomuji i Prokuratorją skarbu   w sprawie założenia i działalności fundacji pobożnej Icka Apotekera, fundusze którego po spuściznie zapisany na rzecz synagogi kołomyjskiej i biednych izraelitów.

Date of item:

from: 
1882
  -  
to: 
1886
Size: 
52
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.909
Site collections: 

Korespondencja z Magistratem Lwowa w sprawie za...

CAHJP Code: 
HM3/1284.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Magistratem Lwowa w sprawie założenia i działalności fundacji imenia Gitli Horowitz na rzecz szpitalu powszechnego i na fundusz szkoł normalnych we Lwowie.

Date of item:

from: 
1861
  -  
to: 
1895
Size: 
47
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.337
Site collections: 

Korespondencja z Izraelicką gmina wyznaniową w ...

CAHJP Code: 
HM3/1284.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Izraelicką gmina wyznaniową w Krakowie i z Prokuratorią Skarbu w sprawie utworzenia fundacji dla założenia i utrzymania w gmachu szpitala żydowskiego w Krakowie oddziału wyzdrowieńców, szpital opuszczających, ale jeszcze niezdolnych do pracy (2 pokoje i 10 liożek).

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1895
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.336
Site collections: 

Korespondencja z Starostwem, Izraelicką gminą w...

CAHJP Code: 
HM3/1284.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem, Izraelicką gminą wyznaniową w Rzeszowie i z Prokuratorią Skarbu w sprawie zapisu dobroczynnego, pokonanego przez zmiarlego w Rzeszowie Joachima Wohlfelda w kwocie 1000 zlr. na rzecz izraelickiego szpitalu w Rzeszowie z ustanowieniem odsetków, przyznaczonych na leczenie biednych chorych izraelitów, rownierz o utworzeniu i działalności fundacji szpitalnej imenia Joachima Wohlfelda.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1906
Size: 
40
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.334
Site collections: 

Korespondencja z Sądem powiatowym i Prokuratori...

CAHJP Code: 
HM3/1284.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Sądem powiatowym i Prokuratorią Skarbu w sprawie przyznaczenia testamentem zmiarłego w Brodach Chaskła Spitzera wypłacenia rocznej kwoty z obligacji w 100 zlr. na wsparcie nieuleczalnych izraelitów w szpitalu brodzkim, rownież założenia przez rodziną Spitzerów fundacji pobożnej i dobriczynnej imenia Chaskla Spitzera na rzecz Domu kalek żydowskich w Brodach.

Date of item:

from: 
1889
  -  
to: 
1894
Size: 
42
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.330
Site collections: 

Korespondencja z Sądem powiatowym i Prokuratorj...

CAHJP Code: 
HM3/1284.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Sądem powiatowym i Prokuratorją Skarbu w sprawie skierowania spadku zmiarłego w Wiedniu Leona Brulla, względnie jego  testamentu, na rzecz szpitalu i ochronki izraelickiej w Brodach i równierz na posag dla sierotek żydowskich.

Date of item:

from: 
1882
  -  
to: 
1883
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.329
Site collections: