W sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia ...

CAHJP Code: 
HM3/1298.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia fryzjerów i golarzy w Tarnopolu.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1921
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.186
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów Towarzystw żyd...

CAHJP Code: 
HM3/1298.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów Towarzystw żydowskich robotników i pomocników handłowych: "Braterstwo" w Złoczowie i "Strzecha robotnicza" w Podhajcach.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1921
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.185
Site collections: 

Korespondencja Namiesnictwa ze Starostwami w sp...

CAHJP Code: 
HM3/1297.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja Namiesnictwa ze Starostwami w sprawie zatwierdzenia statutów stowarzyszeń żydowskich: Klubu dramatycznego "Ezrah", "Tomchej anijim", "Samopomoc żydowskiej młodzieży szkolnej", "Haszachar" (Jutrzenka) w Stanisławowie;
"Kuchnia robotnycza im. D-ra M. Rozenfelda" z filijami w Kołomyji i Stryju.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
57
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.108, д.119
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją finansową i Sądem...

CAHJP Code: 
HM3/1285.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją finansową i Sądem powiatowym w Nadwórnej w sprawie założenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Mendła Widmana dla biednych izratlitów w Nadwórnej.

Date of item:

from: 
1885
  -  
to: 
1901
Size: 
99
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1018
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją finansową, Staros...

CAHJP Code: 
HM3/1285.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją finansową, Starostwem w Trembowli i z Przełożeństwem gminy izraelickiej w Budzanowie w sprawie przyjęcia przez Przełożeństwo fundacyj dobroczynnych Izraela Leiby Weintrauba i Szulima Leiby Bergmana dla ubogich izraelitów w Budzanowie.

Date of item:

from: 
1894
  -  
to: 
1907
Size: 
45
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1008
Site collections: 

Korespondencja z Głowną kasą krajową w sprawach...

CAHJP Code: 
HM3/1285.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Głowną kasą krajową w sprawach finansowych, dotyczących działalności Stowarzeszenia dobroczynneno dla ubogich izraelitów "Chesed Weemeth" w Brodasch.

Date of item:

from: 
1884
  -  
to: 
1896
Size: 
40
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.1006
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu w sprawie ...

CAHJP Code: 
HM3/1284.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu w sprawie założenia i działalności we Lwowie fundacji imenia Salomona Bera Bergera na rzecz: Fundacji posagowej dla biednych dziewczat żydowskich; Zakładu sierot izraelickich; Szpitalu izraelickiego; Synagogi na okopisku we Lwowie; Szkoły teologicznej w Wiedniu i na inne rzeczy pobożne i dobroczyne. W sprawie wycięgi z protokołów posiedzeń Przełożeństwa Izraelickiej gminy wyznaniowej i Wydziału dla spraw dobroczynności, dotyczące środków fundacji posagowej im. Salomona Ber Bergera z nazwiskami obecnych członków Rady gminnej.

Date of item:

from: 
1899
  -  
to: 
1909
Size: 
101
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.985
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Sądem po...

CAHJP Code: 
HM3/1284.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu i Sądem powiatowym w Nadwornej i kasą oszczedności w Stanisławowie w sprawie założenia fundacji imenia Breiny Fuchs przy Izraelickiej Gminie wyznaniowej w Nadwornej, większa częśc środków której, wedle woli ostatniej spadkodawczyni, przyznaczona na rzecz jej biednych krewnych a mnejsza częśc dla ubogich Żydów w Nadwórnej.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1902
Size: 
68
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.978
Site collections: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu w sprawie ...

CAHJP Code: 
HM3/1284.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Prokuratorją skarbu w sprawie zapisania wedle woli ostatniej Henryka Beniesa 5000 zlr. na cele dobroczynne i pobożne dla gmin izraelickich w Brodach, Kołomyji i Sasowie.

Date of item:

from: 
1896
  -  
to: 
1900
Size: 
114
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.972
Site collections: 

Korespondencja z Starostwem w Husiatynie i z Pr...

CAHJP Code: 
HM3/1284.14
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Starostwem w Husiatynie i z Prokuratorją skarbu w sprawie założenia i działalności fundacji dobroczynnej imenia Dawida Bergera na rzecz ubogich izraelitów w Husiatynie.

Date of item:

from: 
1905
  -  
to: 
1908
Size: 
153
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.63, д.971
Site collections: