Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1399.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzeszenia ku wspieraniu biednej żydowskiej młodzieży szkolnej "Ezra" ("Pomoc") w Czortkowie, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1910
Size: 
30
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов ф.146, оп.25, д.1172
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Sasów i Złoczów "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. W sprawie powiedomienia: o wykresleniu z katastru filij dla miast Sasówa i Złoczów z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie juz rozwiązany, i o założeniu w Sasowie innych stowarzyszeń dla robotników żydowskich "Miłośc" i "Poalei Syon".

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
66
Language: 
German וגם Polish
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1152
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filii dla miasta Stryja "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii dla miasta Stryja, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
26
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1149
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Skała i  Borszczów "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filij dla miast Skała i Borszczów, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
25
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1148
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów...

CAHJP Code: 
HM3/1399.27
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutów filij dla miast Rożniatów, Bolechów i Dolina "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutów. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filij dla miast Rożniatów, Bolechów i Dolina, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz rozwiązany.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
53
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1137h
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.26
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii dla miasta Mościska "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii dla miasta Mościska, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz nie istnieje.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
27
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1113
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.24
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Stowarzyszenia kobiet żydowskich "Rachela", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykreśleniu z katastru tego towarzystwa, z powodu jego rozwiązania.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
20
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1033
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii miejscowej w Drohobychu "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii miejscowej w Drohobyczu, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie od dawna juz nie istnieje.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
29
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii miejscowej w Drohobychu "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii miejscowej w Drohobyczu, z powodu że Og
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/399.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Stowarzyszenia młodzieży żydowskiej im. Teodora Herzla" w Przemyślu, z dołączeniem statutu. Zawierają zwrocenie do Namiestnictwa o zmianie statutu i nazwy towarzystwa na "Związek Agudath Herzl" w Przemyślu.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1910
Size: 
39
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.854
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa żydowskich robotników i handłowców "Poalej Zion" ("Robotnicy syoniśćy") z siedzibą w Złoczowie, z dołączeniem statutu. W sprawie - dziennik "Gazeta lwowska" (7.10.1911, Nr.228, s.8) z powiedomieniem o rozwiązaniu towarzystwa "Poalej Zion" w Złóczowie.

Date of item:

from: 
1904
  -  
to: 
1911
Size: 
52
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.790
Site collections: