Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia szynkarzy okręgu Rzeszowa, z dołączeniem statutu. Zawierają uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia, przyjęte na walnym zgromadzeniu szynkarzy.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1911
Size: 
21
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1653
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Chesed schel Emes" w Monasterzyskach z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1912
Size: 
32
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1617
Site collections: 

Korespondencja w sprawie o dozwolenie na otwarc...

CAHJP Code: 
HM3/1400.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie o dozwolenie na otwarcie i zatwierdzenie statutu stowarzyszenia "Zdaka Wuchesed" w Zaleszczykach.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1910
Size: 
18
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1523
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Poalot Zion" w Drohobyczu. Zawierają powiedomienie o podalszej działalności tego towarzystwa, nie patrząc na to że ono bylo już rozwiązane.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1912
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1513
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Zichron Jehuda" w Drohobyczu. Zawierają protokół spisany przez przewodniczącego o rozwiązanie stowarzyszenia, z powodu przekroczenia przez jego członków statutowego zakresu działania.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1911
Size: 
20
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1510
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Zichron Jehuda" w Drohobyczu. Zawierają protokół spisany przez przewodniczącego o rozwiązanie stowarzyszenia, z powodu przekroczenia przez jego członków statutowego zakresu działania.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1911
Size: 
20
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1510
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Kasino żydowskie" w Sokalu, z dołączeniem statutu. Zawierają protokoły walnych zgromadzeń o zmianie statutu i nazwy stowarzyszenia z "Kasyna żydowskiego" na "Klub towarzyski".

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1910
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1388
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii miejscowej w Nadwórnej "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii miejscowej w Nadwórnej, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie juz od dawna rozwiazany.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1912
Size: 
25
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1343
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Hatikwa" w Łopatynie z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1907
  -  
to: 
1912
Size: 
24
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1293
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1399.33
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu filii miejscowej w Borysławiu "Ogólnego związku żydowskich robotników Austrii w Krakowie", z dołączeniem statutu. Zawierają powiedomienie o wykresleniu z katastru filii miejscowej w Borysławiu, z powodu że Ogólny związek żydowskich robotników Austrii w Krakowie juz nie istnieje.

Date of item:

from: 
1906
  -  
to: 
1912
Size: 
19
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1293
Site collections: