Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.28
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Ezras Achim" w Chrzanowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
13
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3038
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.26
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla popierania, pielęgnowanie i rozszerzanie nauki języka hebrajskiego "Safa b'rurah" w Sanoku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2916
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla utrzymania swiadomości narodowej wśród Żydów "Ahawat Syon" w Podhajcach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2776
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.22
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języka hebrajskiego "Safa Berurah" w Przemyślu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
17
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2769
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia mającego za cel krzewienia języku hebrajskiego "Safa brurah" w Mielnicy, z dołączeniem statutu i wykazem nazwisk członków towarzystwa.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
17
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2630
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzyszenia dobroczynnego posiadaczów przemysłu wolniego dla wspirania swojich członkow "Ahawath Schulem" w Monasterzyskach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1912
Size: 
23
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2612
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.13
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa "Agudat Tzwie Sew Keller" we Lwowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1910
Size: 
20
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2564
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języka hebrajskiego "Safa berura" w Kozowej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
14
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2463
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.11
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Kołka przyjacół muzyki" w Brzesko, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
19
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.2082
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Stowarzyszenia kupców i pomocników handłowych "Ose tow", wydział w Stryju, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1908
  -  
to: 
1914
Size: 
59
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.1717
Site collections: