Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia wsparcza handlarzy starzyzną i wspólnego porozumienia w sprawach zawodowych "Mischor hajuszon" w Krakowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
7
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4493
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Gomlej chasydim" w Kamionce Strumiłowej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
23
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4472
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia języku hebrajskego "Safa Berura" w Gorlice, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4147
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia kobiet żydowskich "Deborah" w Dębicy, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4144
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.01
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla rozdawania bezplatnego opalu na rzecz biednych izraelitów "Acei Lewojnu" w Dobromilu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
23
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4132
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.37
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu "Żydowskiego klubu towarzyskiego" w Drohobyczu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1910
Size: 
25
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.4065
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.32
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Żydowski klub towarzyski" w Borysławiu, z dołączeniem statutu. Zawierają uchwalę walnego zgromadzenia towarzystwa o jego rozwiązaniu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Size: 
34
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3680
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany...

CAHJP Code: 
HM3/1400.31
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia i zmiany statutu Towarzystwa dla udzielenia pomocy pienężnej podczas choroby jego członków, "Ischre Leiw" w Borysławiu, z dołączeniem statutów.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1912
Size: 
52
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3640
Site collections: 

Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w stat...

CAHJP Code: 
HM3/1400.30
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie wnoszenia zmian w statut Towarzystwa "Tikwat Zion" w Brodach.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3150
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1400.29
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla krzewienia i poglębienia idei narodowo-żydowskiej "Chasmonea" w Jaśle, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
16
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.3105
Site collections: