Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia żydowskich majstrów krawieckich w Krakowie z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
34
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7438
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia Żydowski klub sportowy "Makkabi" w Krakowie z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7342
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.48
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Związek niewiast żydowskich" w Krakowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
26
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.47
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewienie i pogłębiania idei narodowo-żydowskiej "Tikwath Zion" w Zbarażu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7187
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.46
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla pielęgnowania żydowskiej literatury i historji i szerżenie języka hebrajskiego "Jehuda Halewi" w Zbarażu, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7166
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.44
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego "Nasse hamilah" w Jeziernej, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
11
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7104
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.43
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia czytelni i biblioteki żydowskiej "Agudath Jehudim" w Dukli, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6993
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.41
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa "Bikuer chojlim" w Gołogorach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
30
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6883
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.40
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Ose chesed" w Wiśniowczyku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
German וגם Polish
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.6813
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1401.39
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Biblioteka i czytalnia żydowska" w Bochni, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1912
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.5748
Site collections: