Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9258.12
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. utworzenia, działalności i likwidacji  oddziału stowarzyszenia dobroczynnego "Gmilath Chesed" w Białym Kamieniu.

Statut.

 

Date of item:

from: 
1928
  -  
to: 
1937
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.296
Site collections: 

Materiały dot. utworzenia i rejestracji oddział...

CAHJP Code: 
HM2/9258.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Materiały dot. utworzenia i rejestracji oddziału stowarzyszenia dobroczynnego "Gmilath Chesed" w Olesku.

Statut.

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1938
Size: 
26
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.3, д.295
Site collections: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM2/9256.10
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzenia statutów Żydowskiego Związku Akademickiego "Herclijah" w Czortkowie i Towarzystwa Szerzenia Hygieny wśród Żydów w Tarnopolu.

Statuty.

Date of item:

from: 
1923
  -  
to: 
1923
Size: 
59
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4374
Site collections: 

Korespondencja ze stowarzyszeniem /"Achi-Ezer" ...

CAHJP Code: 
HM2/9256.15
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja ze stowarzyszeniem "Achi-Ezer" w Tarnopolu dot. zatwierdzenia sztandaru stowarzyszenia.

Date of item:

from: 
1934
  -  
to: 
1934
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2287
Site collections: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzeni...

CAHJP Code: 
HM2/9256.11
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Sprawozdania i korespondencja dot. zatwierdzenia statutów i działalności oddziałów towarzystw "Hatechija" w Zaleszczykach, Centralnej Organizacji Żydów-Ortodoksów w Polsce "Szlojmej Emunej Isroel" w Pomorzanach, "Degel Jeszurim" w Borszczowie, "Cerej Jehuda" w Czortkowie.

Statuty.

 

Date of item:

from: 
1922
  -  
to: 
1922
Size: 
84
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.4373
Site collections: 

Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne m...

CAHJP Code: 
HM2/9255.10
Original name: 

Okólniki, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot pozwolenia na prowadzenie przez stowarzyszenia Keren Kajemet L'Israel, "Hagalilah" i "Mifdeh Cioni" na terenie woj. tarnopolskiego zbiórek publicznych "dla utrzymania żydowskich pozycji gospodarczych w Erez".

Date of item:

from: 
1938
  -  
to: 
1939
Size: 
54
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.3346
Site collections: 

Korespondencja Komisariatu Rządu m.Warszawy z Z...

CAHJP Code: 
HM2/9255.7
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Korespondencja Komisariatu Rządu m.Warszawy z Zarządem Organizacji Syjonistycznej Żydów Religijno-Ortodoksyjnych "Mizrachi" w Polsce dot. pozwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Żydów-ortodoksów na terenie woj. Białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, tarnopolskiego i warszawskiego.

Date of item:

from: 
1936
  -  
to: 
1936
Size: 
12
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.2992
Site collections: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne ...

CAHJP Code: 
HM2/9254.1
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Protokoły, sprawozdania, korespondencja i inne materiały dot. rejestracji statutów i stowarzyszeń "Brith Hacohar" w Brzeżanach i Mikulińcach, "Bnej Akiwa" w Zbarażu, "Jad Charucim" w Pomorzanach, "Chewra Kadisza" w Złoczowie, Związek Robotników Szynkarskich w Sassowie, Histadruth Hanoar Hacioni w Kozłowie i Skale, Brith Trumpeldor w Mielnicy, Monasterzyskach i Podhajcach, Żydowskie Krajoznawcze Towarzystwo w Czortkowie. Wykazy założycieli "Brith Hacohar" w Brzeżanach i członków zarządu "Jad Charuzim" w Pomorzanach. Statuty.

Date of item:

from: 
1932
  -  
to: 
1933
Size: 
168
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.1726
Site collections: 

Wiadomości statystyczne dot. ukraińskich, polsk...

CAHJP Code: 
HM2/9253.13
Collection name: 
Urząd Wojewódzki w Tarnopolu
Original name: 

Wiadomości statystyczne dot. ukraińskich, polskich i żydowskich stowarzyszeń politycznych, narodowościowych, społecznych i zawodowych w powiatach: Radziechów, Skałat, Tarnopol, Trembowla i Czortków.

Date of item:

from: 
1924
  -  
to: 
1924
Size: 
46
Language: 
Country: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.231, оп.1, д.469
Site collections: 

Statuty stowarzyszeń /Hacofim Brith Trumpeldor"...

CAHJP Code: 
HM2/9252.17
Original name: 

Statuty stowarzyszeń Hacofim Brith Trumpeldor" i "Tarbut" w Borszczowie.

Date of item:

from: 
1930
  -  
to: 
1930
Size: 
52
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ГАТО, Тернополь, ф.6, оп.2, д.46
Site collections: