W sprawie zatwierdzenia statutów: Stowarzyszeni...

CAHJP Code: 
HM3/1298.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Stowarzyszenia "Theodor Herzl" w Krzywczu, Towarzystwo ku kształceniu żydowskich młodocianych robotników i handłowców "Jugend" w Brodach, Towarzystwa "Safa Brura" w Nowym Sączu, Bursztynie, Borszczowie i Grzymałowie; Stowarzyszenia "Tikwat Syon" w Ottynii, Stowarzyszenia "Talmud Thora" w Łancucie, Stowarzyszenia młodzieży żydowskiej "Bnej Zion" w Peczeniżynie, Stowarzyszenia izraelickiego "Jad Charuzim hagdola" w Bursztynie, Towarzystwa "Hadasa" w Boryslawiu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
105
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.255
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Czytelni żyd...

CAHJP Code: 
HM3/1298.10
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Czytelni żydowskiej" w Kamionce Strumiłowej, Towarzystwa krzewienia języka żydowskiego "Safa Berura" w Skale, Podwołoczyskach i Buczaczu; Towarzystwa opieki nad młodzieżą żydowską "Haszomer" w Podhajcach, Biblioteki i czytelni żydowskiej "Sifrija umikrija" w Czortkowie; Towarzystw krzewienia kultury żydowskiej "Hatchijah" w Skale, Olesku i Jezerzanach; Stowarzyszenia "Iwrijah" w Strusowie; Stowarzyszenia "Degel Jeszurun" ("Choręgiew Żydów") w Budzanowie; Stowarzyszenia "Haschachar" w Uhryńkowcach i Kozowej; Towarzystwa "Hechaluz" dla wyszkolenie młodzieży żydowskiej dla emigracji do Palestyny we Lwowie i Kamionce Strumiłowej, zawierają korespondencją z Starostwem w Starym Samborze o wrogości dla Państwa działalności "Hehaluz" w Felsztynie; Stowarzyszenia Żydowska czytelnia ludowa "Beit waad iwri" w Witkowie Nowym; Towarzystwa "Keren Kaemet le Israel" we Lwowie, Stowarzyszenia "Dror" w Busku,

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1921
Size: 
240
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.254
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów "Ogniska kobie...

CAHJP Code: 
HM3/1298.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów "Ogniska kobiet żydowskich" w Stryju i Towarzystw kobiet narodowo-żydowskich "Rut" i "Chana" w Haliczu.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.226
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia zmienionrgo statutu "Zy...

CAHJP Code: 
HM31298.08
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia zmienionrgo statutu "Zydowskiego Stowarzyszenia ludowego w Błażowej".

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
21
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.208
Site collections: 

Korespondencja z Namiestnictwem w sprawach:- Z...

CAHJP Code: 
HM3/1298.07
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja z Namiestnictwem w sprawach:
- Zatwierdzenia statutów Towarzystwa "Grupa miejscowa Buczacz Związku austryjackich Towarzystw dla kołonizacji Palestyny i Syryi, "Zion" (Syon), zawierają wiadomości o zmianie nazwy buczackiego Towarzystwa "Zion" na "Haszomer";
- Doniesienia komendy policji państwowej o istnieniu w gimnazjum Buczackim stowarzyszenia sionistycznego "Histadrut Haszomer" bez zatwierdzonego statutu z dołączeniem wykazu członków;
- Podania o zatwiedzenie statutu stowarzyszenia "Safa Berurach" w Czortkowie.
- Odmowienia przez Starostwo w Przemyślanach zezwoleń na odegranie sztuki J. Gordina "Die Jesojme" (23.01.1921) i Walnego zgromadzenia Towarzystwa "Sion" w Glinianach.
W sprawie - wycinki z czasopiśem z komunikatami: o zjazdzie organizacji Syonistycznej  dla Wschodnej Galicji w Stanisławowie (20.02.1921) przy wspóludzialie organizacyj lokalnych tego wojewódstwa, i o innych wydarzeńiach z żydowskiego życia spolecznego w Galicji.

Date of item:

from: 
1894
  -  
to: 
1921
Size: 
104
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.207
Organizations: 
Site collections: 

W sprawie rejestrowania statutów Towarzystwa "G...

CAHJP Code: 
HM3/1298.06
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie rejestrowania statutów Towarzystwa "Grupa miejscowa Lwów Związku austryjackich Towarzystw dla kołonizacji Palestyny i Syryi, Zion". Zawierają korespondencje o wykreśleniu Towarzystwa "Zion" z tutejszego katastru stowarzyszeń, z powodu zmiany nazwy tego Towarzystwa na "Erez Israel".

Date of item:

from: 
1893
  -  
to: 
1893
Size: 
22
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.206
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia ...

CAHJP Code: 
HM3/1298.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia ogólno-zawodowych robotników "פארווערטס" (Forwerts) w Zaleszczykach.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.187
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia ...

CAHJP Code: 
HM3/1298.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia fryzjerów i golarzy w Tarnopolu.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1921
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.186
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów Towarzystw żyd...

CAHJP Code: 
HM3/1298.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów Towarzystw żydowskich robotników i pomocników handłowych: "Braterstwo" w Złoczowie i "Strzecha robotnicza" w Podhajcach.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1921
Size: 
36
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.185
Site collections: 

Korespondencja Namiesnictwa ze Starostwami w sp...

CAHJP Code: 
HM3/1297.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja Namiesnictwa ze Starostwami w sprawie zatwierdzenia statutów stowarzyszeń żydowskich: Klubu dramatycznego "Ezrah", "Tomchej anijim", "Samopomoc żydowskiej młodzieży szkolnej", "Haszachar" (Jutrzenka) w Stanisławowie;
"Kuchnia robotnycza im. D-ra M. Rozenfelda" z filijami w Kołomyji i Stryju.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
57
Language: 
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.108, д.119
Site collections: