W sprawie założenia i działalności przy Gminie ...

CAHJP Code: 
HM3/1306.09
Original name: 

W sprawie założenia i działalności przy Gminie żydowskiej wyznaniowej Fundacji dobroczynnej imenia Arona Herscha i Racheli Zucker w Brodach na rzecz:
- Utrzymania starca i staruszki w izraelickim Domu kalek; 
- Posagu dwom biednym dziewczętom żydowskim;
- Poprawienia rodałów w bożnice "Bałeigule";
- Izraelickiego zakladu sierot;
- Wspierania towarzystw "Chesed we-emes", "Talmud-Tora", kuchni ludowej, 20 żydowskich biednych, i inne.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1914
Size: 
119
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.500
Site collections: 

W sprawie ukonstytuowania i działalności Fundac...

CAHJP Code: 
HM3/1306.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie ukonstytuowania i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Salomona Fuchsa i Izraela Leiba Weintrauba w Budzanowie dla wspierania ubogich Żydowskiej gminy wyznaniowej, towarzystw: "Chewra Szas", "Chewra Misznajes", "Gmilat Chesed", "Bikur Cholim" i "Talmud Thora".

Date of item:

from: 
1901
  -  
to: 
1914
Size: 
165
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.493
Organizations: 
Site collections: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dob...

CAHJP Code: 
HM3/1303.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie założenia i działalności Fundacji dobroczynnej imenia Mendla Salomona w Brzeżanach dla wspierania: Towarzystwa "Talmud Thora", Ubogich izraelitów i Szpitalu izraelickiego.

Date of item:

from: 
1890
  -  
to: 
1913
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"A", д.438
Organizations: 
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów żydowskich sto...

CAHJP Code: 
HM3/1299.04
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów żydowskich stowarzyszeń dobroczynnych w miejscowościach na litery (G-L): "Lekute Schemot Chawerim kol Israel" (Alianz Israelit) we Lwowie, "Stowarzyszenia rodziny Schachne i Debory Sussmanów" w Drohobyczu, "Adela", żydowskie towarzystwo wzajemnej pomocy we Lwowie, "Chewra bikur cholim i Linas hazedek" z podpisami członków towarzystwa w Grybowie, "Benewolentia" Towarzystwo wzajemnej pomocy w Kołomyji, "Achdus Bimleches Pachim" we Lwowie, "Ose hesed" w Husiatynie, "Hatikwah" w Zaleszczikach, "Gomlej Chasadim im. Judy Wolfa Steinwurzela" w Glinianach, "Halwuas hein" w Krakowie, "Pomoc" w Żurawnie,

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1909
Size: 
129
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.324
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Gegenseitiger ...

CAHJP Code: 
HM3/1299.03
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Gegenseitiger Unterstützunger Verein "Eser" ("Ziednoczenie wzajemnej pomocy "Dziesięć") w Kosowie.

Date of item:

from: 
1900
  -  
to: 
1909
Size: 
12
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.323
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Towarzystwa d...

CAHJP Code: 
HM3/1299.02
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: Towarzystwa dobroczynnego "Jad Charuzim" w Monasterzyskach, zawierają wiadomości o zmianie nazwy i statutu; Stowarzyszenia opieki nad żydowską młodzieżą "Haszomer" w Czortkowie.

Date of item:

from: 
1897
  -  
to: 
1921
Size: 
78
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.322
Organizations: 
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Żydowskiego to...

CAHJP Code: 
HM3/1298.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Żydowskiego towarzystwa gimnastycznego "Samson" w Przemyślanach.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.294
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Feryalnego (...

CAHJP Code: 
HM3/1298.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutów: "Feryalnego (codziennego) towarzystwa młódzieży akademickiej "Ognisko" i "Kółka akademickiego" w Brodach; Stowarzyszenia gospodarczego "Związek ekonomiczny urzedników i funkcyonarjuszy autonomicznych i przywatnych" w Busku; Stowarzyszenia akademickiego "Hasmonea" w Złoczowie, zawierają zastrzeganie Senatu Lwowskigo uniwersitetu przeciw zatwierdzenia statutu "Hasmoneji" w Złoczowie.

Date of item:

from: 
1919
  -  
to: 
1921
Size: 
35
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.285
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Samopomoc żydo...

CAHJP Code: 
HM3/1298.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Samopomoc żydowskich słuchaczy szkoł wyższych" w Tarnowie.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
11
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.284
Site collections: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Czytelni kobie...

CAHJP Code: 
HM3/1298.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

W sprawie zatwierdzenia statutu "Czytelni kobiet żydowskich" w Jasle.

Date of item:

from: 
1909
  -  
to: 
1909
Size: 
17
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25"А", д.256
Site collections: