Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.23
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dobroczynnego dla wspierania podupadlych Żydów "Nydwath Lew" we Lwowie, z dolączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1920
  -  
to: 
1920
Size: 
9
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18179
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.20
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia fundusz podwalin dla popierania kolonizacji Palestyny przez Żydów, "Keren hajesod" we Lwowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
13
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18171
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.18
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla krzewenia oświaty i wiedzy wśród Żydów "Beith Jehuda" w Jasienice, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1921
  -  
to: 
1921
Size: 
15
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.18147
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.17
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safah Brurah" w Śniatynie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.8100
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.16
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia pozyczkowego z pobieraniem odsetek w wysokości 4%, "Gmiles hasudim" w Ropczycach, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7980
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.15
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia "Safa Berura" w Rożnowie, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
33
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7977
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.12
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu stowarzyszenia "Ahawas Reim" w Perehińsko, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
German וגם Polish
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7950
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.11
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia niezawislych Żydów (dla wyrobienia dojarzałości politycznej wsród spoleczeństwa żydowskiego) w Podgórze, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1911
  -  
to: 
1911
Size: 
16
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7924
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.09
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Stowarzyszenia dla udzielenia przejezdnym biednym Żydom bezpłatnych noclegów "Hachnusas orchim" w Podgórze, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
18
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7897
Site collections: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu ...

CAHJP Code: 
HM3/1402.05
Collection name: 
Namiestnictwo galicyjskie, m. Lwów
Original name: 

Korespondencja w sprawie zatwierdzenia statutu Towarzystwa dla rozszerzenia wiedzy i oświaty między młodzieżą żydowską "Haschachar" w Lisku, z dołączeniem statutu.

Date of item:

from: 
1910
  -  
to: 
1911
Size: 
10
Language: 
Country: 
Community: 
Origin: 
ЦГИАУ, Львов, ф.146, оп.25, д.7491
Site collections: