Mogylnytsa

שם באנגלית: 
Mogylnytsa
שם באוקראינית: 
Могильниця
שם בפולנית: 
Mogielnica
מחוז מנהלי: 
pow. Trembowla, woj. Tarnopol
אוספי אתרים: 

Raytarovitse

שם באנגלית: 
Raytarovitse
שם באוקראינית: 
Райтаревичі
שם בפולנית: 
Rajtarowice
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
w., pow. Sambor, woj. Lwów
אוספי אתרים: 

Posada Olkhovska

שם באנגלית: 
Posada Olkhovska
שם בפולנית: 
Posada Olchowska
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Sanok, woj.Lwów
אוספי אתרים: 

Tyrava Voloska

שם באנגלית: 
Tyrava Voloska
שם בפולנית: 
Tyrawa Wołoska
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Sanok, woj.Lwów
אוספי אתרים: 

Novotanets

שם באנגלית: 
Novotanets
שם בפולנית: 
Nowotaniec
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Sanok, woj.Lwow
אוספי אתרים: 

Jaśliska

שם באנגלית: 
Yashliska
שם באוקראינית: 
Яслиська (Yaslys’ka)
שם בפולנית: 
Jaśliska
שם ביידיש: 
יאשליסק (Yashlisk)
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
Podkarpackie Voivodeship
אוספי אתרים: 

Zarshyn

שם באנגלית: 
Zarshyn
שם בפולנית: 
Zarszyn
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Sanok, woj.Lwów
אוספי אתרים: 

Gduv

שם באנגלית: 
Gduv
שם בפולנית: 
Gdów
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
pow.Myślenice, woj.Kraków
אוספי אתרים: 

Myshyn

שם באנגלית: 
Myshyn
שם באוקראינית: 
Мишин
שם בפולנית: 
Myszyn
אזור היסטורי-תרבותי: 
Eastern Galicia - Prikarpattia
מחוז מנהלי: 
pow. Kołomyja, woj.Stanisławów
אוספי אתרים: 

Dobchytse

שם באנגלית: 
Dobchytse
שם בפולנית: 
Dobczyce
אזור היסטורי-תרבותי: 
Western Galicia
מחוז מנהלי: 
pow. Myslenice, woj. Kraków
אוספי אתרים: