מחברמיין בסדר יורד כותר שנה
תאומים, חיים צבי ספר זכרון לראשוני העיר קולומיאה וגדוליה 1913
תאומים, יצחק יעקב שיח יצחק : [...] הלך ילך ובכה על יום [...] לקח אדונינו ומעל ראשינו. מרן יצחק אהרן סג"ל אייטונגא [...] 1891
תאומים-פרנקל, יהודא אריה גדולת וקדושת הרה"ק ר' צבי אלימלך מדינוב 1911
תאומים-פרנקל, יהודא אריה גדולת וקדושת הרה"ק ר' אברהם מסטרעטין 1911
תאומים-פרנקל, יהודא אריה גדולת וקדושת הרה"ק ר"ר אורי מסטרעליסק 1911
תאשור [בוקסבוים], יוסף עמק הלכה: ספר עמק הלכה חלק ראשון וחלק שני, מאת הגאון האדיר הרב יהושע בוימל זצ"ל, נדפס מחדש ע"י חתנו הרב יוסף מרדכי בוימל עם הערות 1976
תאשור [בוקסבוים], יוסף ספר תהלים עם פירוש שמן ששון: ספר תהלים עם פירוש רש"י [...] ונלוה אליו הפירוש שמן ששון ממרן [...] הרב מוהר"ר יעקב צבי יאליש זצוקלה" 1979
תאשור [בוקסבוים], יוסף משברי ים: ביאורים וחידושים לתלמוד בבלי, מאת הרב משה לייטר, הוצאת דעת תורה ע"י מוסד הרב קוק, ירושלים תשל"ט 1980
תאשור [בוקסבוים], יוסף בית אפרים: מהדורה תניינא, שאלות ותשובות בדיני אבן העזר, מופיע לראשונה מתוך כתב יד, מאת הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות זצ"ל, חלק ראשו 1976
תאשור [בוקסבוים], יוסף ראש אריה: ספר ראש אריה. שאלות ותשובות חלק א', מחקרים בהלכה, מאת הרב [...] יקותיאל אריה קאמלהאר זצ"ל, הוצאת אדי"ר, ירושלים תשל"ב 1973