מחבר כותרמיין בסדר עולה שנה
שריק, יוסף תמנות הנוף המזהרות של אלואיל 1956
ברזל, הלל תמורות בהיסטוריוגראפיה של הספרות העברית החדשה 1989
גרוזמן, מאיר צבי תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע (בן רבי ישראל מרוז'ין זי"ע), האדמו"ר הראשון לבית הוסיאטין 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות מסביבת המגורים ואמרות קודש של רבינו רבי ישראל מרוז'ין זי"ע, אביו הקדוש של האדמו"ר רבי מרדכי שרגא (פייבוש) מהוסיאטין זי"ע 2016
ד. ל. תמונות מן העבר 1966
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי משה (משה'ניו) זי"ע, בן הרה"ק רבי שלום יוסף זי"ע, נכד רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע מהוסיאטין 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי מנחם נחום (נחומ'ניו) זי"ע, בן הרה"ק רבי שלום יוסף זי"ע, נכד רבינו רבי מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע וחת 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי ישראל זי"ע (בן רבינו מרדכי שרגא (פייבוש) זי"ע, האדמו"ר השני לבית הוסיאטין 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי יצחק זי"ע בעל 'שיח יצחק', בן רבי יעקב זי"ע בעל 'אהלי יעקב', האדמו"ר הרביעי לבית מהוסיאטין 2016
גרוזמן, מאיר צבי תמונות ואמרות קודש של רבינו רבי יעקב זי"ע בעל 'אהלי יעקב', בן רבי יצחק זי"ע מבאהוש, חתן רבינו רבי ישראל זי"ע, האדמו"ר השלישי לבית 2016