מחבר כותרמיין בסדר יורד שנה
Löw, Andrea "Wir wissen immer noch nicht, was wir machen sollen": Juden in Krakau unter deutscher Besatzung bis zur Errichtung des Ghettos 2004
Gans Michael, Roland Jost und Harald Vogel (Hrsg.), "Wörter stellen mir nach, Ich stelle sie vor":‎ Dokumentation des Ludwigsburger Symposiums 2001 '100 Jahre Rose Ausländer' (Ludwig 2002
Caplan, Marc "Woyzeck or Wozzeck"?: Karl-Emil Franzos and the border lines between Eastern Europe and German culture 2019
Zoch-Westphal, Gisela "Zur Heimat erkor ich mir die Liebe" 2007
Meyer, Julia "Zwei Seelen wohnen, ach, in mir zur Miete": Inszenierungen von Autorschaft im Werk Mascha Kalékos 2018
Синило, Галина Вениаминовна "Я, пережившая ужас, пишу из слов жизнь...": Тема Холокоста в поэзии Розы Ауслендер 2010
כשר, אסא ועדיה מנדלסון-מעוז "אהיה אשר אהיה או אהיה אפס ואין": התרגום הראשון לעברית של המונולוג של המלט (1838) 2007
שמעוני, שמואל "אותך לא אשכח גם בשכבי גוסס על מיטתי האחרונה": דברים שכתב ברנר לידידו ר' בנימין 2005
דינס, עופר "אחד מאותם דברים פלאיים ספורים, אשר מתרחשים רק פעם בחיים, ואולי אפילו רק אחת לכמה תריסרי חיים": מן התכתובת של הסופר הפולני היהודי 2008
שקולניק, ישראל "איך האב אופגעטאן נאך עפעס מער" 1980