תרגום השבעים לתורה. [תרגום עברי] מאת צבי קארל, ירושלים, תשל"ט

מחבר: 
צפור, משה
כותרת: 
תרגום השבעים לתורה. [תרגום עברי] מאת צבי קארל, ירושלים, תשל"ט
פורסם ב: 
קרית ספר, נה, א (תש"ם), 168—174
מקום פרסום: 
ירושלים
תאריך: 
1980
שפה: 
הערות: 

גם בתוך: Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period (Leiden), 12, 2 (1981), 211-214.
עיבוד מקוצר: 'תרגום השבעים בעברית - כיצד?', הצופה (תל-אביב), 10.9.1980, 17.

אישיות: