ד"ר פיליפ פרידמאן אלס לאדזשער היסטאריקער

מחבר: 
צומבר, ל.
כותרת הפרסום: 
ד"ר פיליפ פרידמאן אלס לאדזשער היסטאריקער
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 3 (766), 3.2.1939, 38—39
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1939
שפה: