דברי הספד והתעוררות ליום פקודת השנה (יאהר-צייט) של כ"ק אדמו"ר קדוש ישראל מסאדיגורא זיע"א, י"ג תשרי התרס"ח (מתוך קונטרס 'אבל מצרים'

מחבר: 
כהן, אהרן מנדל
כותרת הפרסום: 
דברי הספד והתעוררות ליום פקודת השנה (יאהר-צייט) של כ"ק אדמו"ר קדוש ישראל מסאדיגורא זיע"א, י"ג תשרי התרס"ח (מתוך קונטרס 'אבל מצרים' המסונף לספרו הגדול שו"ת 'יד רא"ם)
מקור פורסם ב: 
מסילות, כז (כסלו תשנ"ז), 30—39
מקום פרסום: 
בני-ברק
תאריך: 
1996
שפה: