אינזיך און ארומזיך': דער מלך, דער פילאסאף, דער קינסטלער (דריי 'גוט-יידישע' געשטאלטן)

מחבר: 
ביקל, שלמה
כותרת הפרסום: 
אינזיך און ארומזיך': דער מלך, דער פילאסאף, דער קינסטלער (דריי 'גוט-יידישע' געשטאלטן)
מקור פורסם ב: 
די צוקונפט, 74 (1969), 6—7 (יולי-אוגוסט), 239—241
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1969
שפה: 
הערות: 

אפיון שלוש דמויות בחסידות, בהן 'המלך', הוא רבי ישראל פרידמן מרוז'ין