דער דיכטער פון רחמים און תפארת

מחבר: 
פודריאצ'יק, לייזר
כותרת הפרסום: 
דער דיכטער פון רחמים און תפארת
מקור פורסם ב: 
יידישע קולטור, שנה 47 ( 1985), 5—6 (יוני-יולי), 42—46
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1985
שפה: 
הערות: 

ובתרגום לעברית: 'משורר הרחמים והתפארת', רבקול (תל-אביב), 1 (1989), 47—57.