גוט און בייז אין דיכטעריש-פילאסאפישן שפיגל: וועגן יעקב פרידמאנס דראמאטישער פאעמע 'נפילים', פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1963, 108

מחבר: 
פנר, יצחק
כותרת הפרסום: 
גוט און בייז אין דיכטעריש-פילאסאפישן שפיגל: וועגן יעקב פרידמאנס דראמאטישער פאעמע 'נפילים', פארלאג 'י. ל. פרץ', תל-אביב, 1963, 108 זז'
מקור פורסם ב: 
די גאלדענע קייט, 47 (1963), 190—193
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1963
שפה: