"באהבה נוסד ארץ, בשלום שמים": על תפיסות עולם במחזה המקראי

מחבר: 
זהר, נעמי
כותרת: 
"באהבה נוסד ארץ, בשלום שמים": על תפיסות עולם במחזה המקראי
פורסם ב: 
זהר, נעמי, באור חדש: עיונים במחזה העברי המקראי בתקופת ההשכלה, 280-230
מוציא לאור: 
אוניברסיטת בר-אילן
מקום פרסום: 
רמת-גן - ירושלים
תאריך: 
2001
שפה: 
הערות: 

כולל דיון במחזות של נחמן יצחק פישמן, 'סיסרא' (230—250) ו'קשר שבנא' (250—280)