דער בוקאווינער בונדישער מנהיג ד"ר יעקב פיסטינער

מחבר: 
האוסלייטנר-פונק, מריאנה
כותרת הפרסום: 
דער בוקאווינער בונדישער מנהיג ד"ר יעקב פיסטינער
מקור פורסם ב: 
לעבענס-פראגן, שנה 50, גיליון 581—582 (ספטמבר-אוקטובר 2000), 20—21
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
2000
שפה: