וועגן פינף יידישע און העברעאישע שרייבער (רעדע געהאלטן ביים אויסטיילן די יערלעכע לאמעד-פרעמיע צו פינף יידישע און העברעאישע שרייבער,

מחבר: 
ריבולוב, מנחם
כותרת הפרסום: 
וועגן פינף יידישע און העברעאישע שרייבער (רעדע געהאלטן ביים אויסטיילן די יערלעכע לאמעד-פרעמיע צו פינף יידישע און העברעאישע שרייבער, שבת-צו-נאכט, כ"ו כסליו, תש"י; 17-טן דעצעמבער, 1949, אין ניו סקול אדיטאריום, ניו-יארק)
מקור פורסם ב: 
די צוקונפט, 55 (1950), 1 (ינואר), 35—39
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1950
שפה: 
הערות: 

כולל הפרק 'ה. סעקלער' (35—36)