ריכטער – א טראגעדיע פון סטאניסלאוו וויספיאנסקי, יידיש – דניאל לייבל. [...]

מחבר: 
שצקי, יעקב
כותרת הפרסום: 
ריכטער – א טראגעדיע פון סטאניסלאוו וויספיאנסקי, יידיש – דניאל לייבל. [...]
שפה: