הגה והי, אשר נשא נשיא האגדה 'ציון', ה"ה החכם המליץ המפואר דר. ווילהעלם האלצער הי"ו יודע דת ודין, ביום שבת פ' ויגש כ"ג לירח מערץ, ע

כותרת הפרסום: 
הגה והי, אשר נשא נשיא האגדה 'ציון', ה"ה החכם המליץ המפואר דר. ווילהעלם האלצער הי"ו יודע דת ודין, ביום שבת פ' ויגש כ"ג לירח מערץ, על מות הרב המנוח והדרשן המפואר מו"ה ישכר בעריש לעווענשטיין ז"ל
מקור פורסם ב: 
אוצר הספרות, 3 (1890), מדור 'תולדות אנשי שם', 109—110
מקום פרסום: 
קרקוב
שפה: