תולדות חייו ופועלו של [...] מוהר"ר בן ציון הלברשטאם, אבד"ק באבוב, נעקדה"ש ד' אב תש"א [...]

כותרת הפרסום: 
תולדות חייו ופועלו של [...] מוהר"ר בן ציון הלברשטאם, אבד"ק באבוב, נעקדה"ש ד' אב תש"א [...]
מוציא לאור: 
תלמוד תורה דחסידי באבוב
מקום פרסום: 
ירושלים
שפה: