תפארת היהדות באירופה שנחרבה בידי הנצים: עדותו של פרופ' שלום בארון מאוניברסיטת 'קולומביה' – במשפט אייכמאן

כותרת: 
תפארת היהדות באירופה שנחרבה בידי הנצים: עדותו של פרופ' שלום בארון מאוניברסיטת 'קולומביה' – במשפט אייכמאן
פורסם ב: 
הדאר, 40, כה (5.5.1961), 434—435
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1961
שפה: