גרשם באדער: דער פיאנער פון באנייטן ליטערארישן שאפן אין גאליציע

מחבר: 
פהן, ראובן
כותרת הפרסום: 
גרשם באדער: דער פיאנער פון באנייטן ליטערארישן שאפן אין גאליציע
מקור פורסם ב: 
שטעגן, שנה ראשונה, 2 (דצמבר 1932), 1—5.
מקום פרסום: 
סטניסלבוב
תאריך: 
1932
שפה: 
הערות: 

[גרשם בדר: חלוץ היצירה הספרותית המחודשת בגליציה]