באדער גרשם

מחבר: 
רייזן, זלמן
כותרת הפרסום: 
באדער גרשם
מקור פורסם ב: 
רייזן, זלמן, לעקסיקאן פון דער יודישער ליטעראטור און פרעסע, בעריכת שמואל ניגר, 83—85.
מוציא לאור: 
צענטראל
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1914
שפה: 
הערות: 

ובמהדורה המורחבת: לעקסיקאן פון דער יידישער ליטעראטור, פרעסע און פילאלאגיע, 1, ווילנער פערלאג פון ב. קלעצקין, וילנה 1926, 190—193