א אידישער דיכטער שטעהט איינזאם אין קאמף: וועגן זשורנאל 'אקא וו' אקא' פון ש. י. אימבער

מחבר: 
צגרובסקי, ב.,
כותרת הפרסום: 
א אידישער דיכטער שטעהט איינזאם אין קאמף: וועגן זשורנאל 'אקא וו' אקא' פון ש. י. אימבער
מקור פורסם ב: 
היינט, 7.10.1936, 4.
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1936
שפה: 
הערות: 

[משורר יידיש ניצב בודד במאבק: על העיתון 'אקא וו' אקא' [עין בעין] של ש. י. אימבר]