גרויסע אידישע פערזענליכקייטען פון גאליציע

מחבר: 
שרייבר, ישראל הלוי
כותרת הפרסום: 
גרויסע אידישע פערזענליכקייטען פון גאליציע
מקור פורסם ב: 
אונזער שטימע, שנה 6, 1—2 (ספטמבר-אוקטובר 1946), 18—20.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1946
שפה: 
הערות: 

[דמויות יהודיות גדולות מגליציה]:
בעיקר על נחמן קרוכמל.