דער פילאזאף פון זשאלקיעוו: הונדערט יאהר נאכ'ן טויט פון נחמן קראכמאל

מחבר: 
ליריק, א. ס. [אהרן לוי ריקליס]
כותרת הפרסום: 
דער פילאזאף פון זשאלקיעוו: הונדערט יאהר נאכ'ן טויט פון נחמן קראכמאל
מקור פורסם ב: 
די צוקונפט, 45 (1940), 6 (יוני), 326—330.
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1940
שפה: 
הערות: 

[הפילוסוף מז'ולקייב: מאה שנים לפטירתו של נחמן קרוכמל]