די טעאריעס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע וועגן דער אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור

מחבר: 
מהלר רפאל
כותרת הפרסום: 
די טעאריעס פון דער יידישער היסטאריאגראפיע וועגן דער אנטוויקלונג פון דער יידישער קולטור
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 39 (490), 29.9.1933, 622—624
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1933
שפה: 
הערות: 

[התאוריות של ההיסטוריוגרפיה היהודית על התפתחות התרבות היהודית]
בפתח על הגות נחמן קרוכמל.