נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק

כותרת: 
נאטיצן אפן קאלענדאר: שרייבער און ווערק
פורסם ב: 
סאוועטיש היימלאנד, 12 (1972), 6 (יולי), 191—192
מקום פרסום: 
מוסקבה
תאריך: 
1972
שפה: 
הערות: 

כולל פרק על יעקב אדלר (191)