ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה

מחבר: 
קרסל, גצל (ע')
כותרת הפרסום: 
ספר זכרון לקהילות ראדיחוב, לופאטין, ויטקוב נובי, חולויוב, טופורוב, סטניסלבטשיק, סטרמילטש, שטרוויץ, והכפרים: אובין, בארילוב, ווליצה-ויגודה, סקרילוב, זאוויטש, מיקאלאיוב, דמיטרוב, סינקוב ועוד
מוציא לאור: 
ארגון יושבי היישובים... בארץ ובחו"ל
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1976
הערות: 

על הכריכה הקדמית: ספר זכרון לקהילות ראדיחוב לופאטין והסביבה
כולל חלקים המוקדשים לקהילות הבאות:
14—168 – על קהילת רדז'ייכוב.
169—340 – 'ספר זכרון לקהילת לופאטין'.
341—408 – 'ספר זכרון לקהילות ויטקוב-נובי וחולויוב'.
408—428 – 'ספר זכרון לקהילות טופורוב – סטאניסלאווטשיק'.
429—488 – 'ספר זכרון לקהילות סטרמילטש – שטערוויץ'.
489—629 – 'ספר זכרון ליהודי הכפרים אובין – בארילוב – ווליצה – ויגודה – סקרילוב - זאוויטש מיקאלאיוב - דמיטרוב – ניסטאניטש ו-סינקוב'.

Community: