יובילעאום-בוך לכבוד דער פערציג-יעהריגער עקזיסטענץ פונ'ם טשארטקאווער שפירא-פאראיין אין ניו יארק, דעם 3טען יאנואר 1932/ Jubilee Bo

מחבר: 
בדר, גרשם (ע')
כותרת הפרסום: 
יובילעאום-בוך לכבוד דער פערציג-יעהריגער עקזיסטענץ פונ'ם טשארטקאווער שפירא-פאראיין אין ניו יארק, דעם 3טען יאנואר 1932/ Jubilee Book of the Czortkower Rabbi Schapiro K. U. V., 1892-1932
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1932
שפה: 
הערות: 

[ספר יובל לכבוד ארבעים שנות קיום איגוד שפירא הצ'ורטקובאי בניו-יורק, 1892—1932, 13.1.1932]
ביקורת: שצקי יעקב, 'יובילעאום [!] בוך לכבוד דער פערציג-יעהריגער עקזיסטענץ פונ'ם טשארטקאווער שפירא פאראיין אין ניו-יארק. דעם 3-טען יאנואר 1932. רעדאקטירט אונטער דער לייטונג [!] פון גרשם באדער. 179 ז"ז (יידיש) + 45 (ענגליש)', ייווא בלעטער, 4 (1932), 444—446.

Community: