ספר זכרון לקהילת מיעלעץ, סיפור השמדת הקהילה היהודית

כותרת הפרסום: 
ספר זכרון לקהילת מיעלעץ, סיפור השמדת הקהילה היהודית
מוציא לאור: 
ועדת ההנצחה לקהילת מיעלעץ
מקום פרסום: 
ניו-יורק
תאריך: 
1979
Community: