מפגש הדמים בין יהודי לבוב וגליציה המזרחית לבין הגרמנים ועוזריהם האוקראינים, בימי פורענות ראשונים

מחבר: 
כהנא, דוד ובלה גוטרמן
כותרת הפרסום: 
מפגש הדמים בין יהודי לבוב וגליציה המזרחית לבין הגרמנים ועוזריהם האוקראינים, בימי פורענות ראשונים
מקום פרסום: 
תל-אביב
תאריך: 
1991
שפה: 
הערות: 

כולל פרקים על הקהילות הבאות:
20—38 – 'מפגש הדמים בלבוב'
39—44 – 'טארנופול – מסע אל תהום הלילה' [טרנופול]
45—47 – 'סטאניסלאבוב' [סטניסלבוב]
48—52 – 'עיירה גוועת סקאלאט' [סקלט]
53—54 – 'חזיון הדמים בגז'ימאלוב' [גז'ימלוב]
55—57 – 'מוות במצודה – הפוגרום ביהודי זלוצ'וב'

Community: