לעמבערגער געסט-אויסשטעלונג אין ווארשע

מחבר: 
סנדל, יוסף
כותרת הפרסום: 
לעמבערגער געסט-אויסשטעלונג אין ווארשע
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 16 (779), 9.6.1939, 235—236
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1939
שפה: 
הערות: 

[תערוכה אורחת למברגאית בוורשה]
כולל התייחסויות להנריק שטרנג, אלכסנדר רימר, אוטו הון, אנטונינה ריכטר, פריץ קליינמן, איגנצי ויץ, ארטור קלר (235), יוליה אקר, אמיל קונקה, אלז'ביאטה בגלייטר ומאיר שטכל (236).

Community: