סך-הכל פון דער 'וויקט'-טעטיקייט אין לעמבערגסך-הכל פון דער 'וויקט'-טעטיקייט אין לעמבערג

מחבר: 
גרודברג, יצחק
כותרת הפרסום: 
סך-הכל פון דער 'וויקט'-טעטיקייט אין לעמבערגסך-הכל פון דער 'וויקט'-טעטיקייט אין לעמבערג
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 16, כרך 15, חוברת 15 (778), 2.6.1939, 219—220.
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1939
שפה: 
הערות: 

[מכלול פעילות 'וויקט' בלמברג]

Community: