ארטיסטן-אנסאמבלען אין פוילן

כותרת הפרסום: 
ארטיסטן-אנסאמבלען אין פוילן
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 12, כרך 11, חוברת 17 (572), 26.4.1935, 269
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1935
שפה: 
הערות: 

[להקות אומנים בפולין]
כולל החלק 'אין לעמבערג' [בלמברג] – ובו שמות של הלהקות ושחקניהן.

Community: