וועגן 'דייטש אויף דער יידישער בינע' (א בריוו אין רעדאקציע)

מחבר: 
ברקוביץ', מיכאל
כותרת הפרסום: 
וועגן 'דייטש אויף דער יידישער בינע' (א בריוו אין רעדאקציע)
מקור פורסם ב: 
ליטערארישע בלעטער, שנה 10, כרך 9, חוברת 1 (452), 1.1.1933, 12
מקום פרסום: 
ורשה
תאריך: 
1933
שפה: 
הערות: 

[על אודות גרמנית על במת יידיש (מכתב למערכת)]
על תאטרון היידיש בלמברג.

Community: